Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Zapraszamy do biblioteki otwartej

Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty, od 8:00 do 20:00. Zbiory CINiBA są dostępne dla wszystkich. Korzystanie z naszych zasobów na miejscu nie wymaga posiadania karty bibliotecznej. Zapraszamy!

Zmiana godzin otwarcia CINiB-y w okresie Wielkanocy i ferii wiosennych

Kliknij, aby przeczytać pełną informację

Wykaz publikacji pracowników UŚ i UE

Logo Uniwersytetu ŚląskiegoBibliografia Dorobku Pracowników UŚ [wejście]
Logo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachBibliografia Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych UE [wejście]

Edukacja z neurodydaktyką w tle

Człowiek - maszyna

27 marca 2017 roku w godz. od 15.30 do 18.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala wykładowa na parterze) odbędzie się kolejne spotkanie dydaktyczne. Tym razem wykład pt. „Skutecznie nauczać. Edukacja z neurodydaktyką w tle” wygłosi prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z Wydziału Filologicznego UŚ. Prelekcja dotyczyć będzie założeń neurodydaktyki, efektywności nauczania i roli motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem dwunastu zasad uczenia się mózgu opracowanych przez Renate i Geoffreya Caine. W trakcie wykładu przeprowadzone zostanie również kilka ćwiczeń uzasadniających słuszność odwoływania się do neuronauk.

Więcej

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.